Jätkänkynttilä silta

Alaounasjoen aluelautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kehittämistukien jatkohaku

Kehittämistukien jatkohaku on käynnissä ja hakemukset on toimitettava kaupungin kirjaamoon viimeistään 4.10.2019.

Päätökset hankkeista tehdään 9.11.2019 ja ne on toteutettava 2020 loppuun mennessä. 

 

Kylien kehittämispäivä

Kylien kehittämispäivä järjestetään lauantaina 9.11.2019 kello 10-17 Lumihotellisssa - Arctic SnowHotel, osoitteessa Lehtoahontie 27, Lehtojärvi. Päivän pääteemana on kylien kehittämishankkeiden työstäminen toimenpiteiksi ja esitykset niihin tarvittavista rahoituksista. Päivän aikana pidetään myös aluelautakuntien kokoukset.

 

Joulumarkkinat

Taito Lapin Joulumarkkinat järjestetään Lyseonpuiston lukiolla 14.-15.12.2019 kello 10-16. Toiveena on, että eri kyliltä saataisiin yhteismyyntipisteitä, jolloin kynnys lähteä myymään omia tuotteita helpottuu. Samalla kylät saavat näkyvyyttä ja tuotetarjonta asiakkaille monipuolistuu. Kustannukset katetaan alueellisten palveluiden määrärahoista. Ilmoittaumiset TaitoLappi ry/ Päivi Kuvaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kylien kehittämispäivän yhteydessä lauantaina 9.11. järjestetään aluelautakunnan kokous kello 9.00 alkaen.

Alaounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi