Jätkänkynttilä silta

Alaounasjoen aluelautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Alueellisten palvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 43 1. KotiapuKuponki 2019 / Alaounasjoki, 06.09.2019
§ 44 2. KotiapuKuponki 2019 / Alaounasjoki, 06.09.2019
§ 45 3. KotiapuKuponki 2019 / Alaounasjoki, 06.09.2019
§ 46 4. KotiapuKuponki 2019 /Alaounasjoki, 06.09.2019
§ 47 5. KotiapuKuponki 2019 / Alaounasjoki, 06.09.2019
Hankintapäätös:
§ 84 Palvelutuottaja Tmi Anne M Ollila / KotiapuKuponki / Alaounasjoki, 12.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Alaounasjoen aluelautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että aluelautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Aluelautakunta toteaa,​ että viranhaltijan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Alaounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi