Alaounasjoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Seuraavat kokoukset

Perustelut

 

Alue Pvm Aika / klo
Sodankyläntie 23.09.2019 15.00
Alaounasjoki 24.09.2019 15.00
Ranuantie 26.09.2019 15.30
Alakemijoki 01.10.2019 15.00
Yläkemijoki 02.10.2019 15.00
Yläounasjoki 03.10.2019 15.00

 

 

 

 

 

 

 

Aluelautakuntien jäsenten ja Rovaniemen kyläyhdistysten yhteinen kehittämispäivä lauantaina 9.11.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Alaounasjoen aluelautakunnan seuraava kokous pidettään ti 24.9.2019  alkaen kello 15.00. Kokouspaikaksi esitetään Songan testikeskusta.

Aluelautakunnan puheenjohtajat järjestävät syyskuun aikana yhteistapaamisen alueen kyläyhdistysten kanssa.

Aluelautakuntien jäsenten ja Rovaniemen kyläyhdistysten yhteinen kehittämispäivä järjestetään lauantaina 9.11.2019.

Päätös

Alaounasjoen aluelautakunnan ja kyläyhdistysten yhteistapaaminen pidetään keskiviikkona 18.9.2019 kello 17.00 ja kokouspaikka on Sinetän Krouvi, Tapionkylän tai Songan kylätalo.

Alaounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi