Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

 • Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 96 Palvelujen hankinta Eduro säätiöltä. ROIDno 2017-82
 • Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 97 Toimielinten palvelualuejako, ROIDno-2020-725
 • Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 117 Toimielinten sähköiset kokoukset, ROIDno-2020-867. Edellä olevat kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa osoitteessa http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-I/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1632020
 • Kaupunginvaltuusto 23.3.2020 § 35 Hallintosäännön muuttaminen ja häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön hyväksyminen, ROIDno-2017-22
 • Kaupunginvaltuusto 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella, ROIDno-2020-850. Edellä olevat kaupunginvaltuuston päätökset ovat luettavissa osoitteesta http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_2332020
 • Kylien kehittämisjaoston 17.3.2020 kokouksen päätös § 8, ROIDno-2020-756. Aluelautakuntien tilinpäätös, Edellä oleva päätöksen on luettavissa osoitteesta http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kylien_kehittaumlmisjaosto/Kokous_1732020/Aluelautakuntien_tilinpaatos_2019(96901)
 • Yhdyskuntatekniikan vastaus 27.2.2020 Lapin ELY-keskukselle Väylätien kunnossapidosta. ROIDno 2019-3833.
 • Vammaisneuvoston pöytäkirjat 1/2020, 30.1.2020 ja 2/2020, 27.2.2020
 • Vanhusneuvoston pöytäkirjat 1/2020, 5.2.2020 ja 2/2020, 11.3.2020

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

 • 11.2.2020 Kirje kunnille: Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat