Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Katujen päällystysohjelma 2020

ROIDno-2020-1020

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, rakennuspäällikkö, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan vuoden 2020 päällystysohjelma jakautuu vuonna 2019 rakennettujen tai peruskorjattujen ja vuonna 2020 rakennettavien tai peruskorjattavien katujen ja kevyen liikenteen väylien päällystykseen, uusien asuinalueiden tonttikatujen päällystykseen sekä pääkatujen ja huonokuntoisten tonttikatujen päällystyksiin.

Vuonna 2019 peruskorjattuja tai rakennettuja katuja ja kevyen liikenteen väyliä päällystetään Golfkentäntiellä sekä Lampelankadulla välillä voimalaitos-Suosiolantie. 

Tänä vuonna peruskorjattavista tai rakennettavista kohteista päällystetään Purupihkankatu, Pujottelijantie sekä Heinämiehentie. Lisäksi päällystetään aiemmin rakennetuista tonttikaduista Vennivaarassa Lehtiojanlenkki sekä Ylikylässä Ruuhiojantie.

Liikennemääriltään suuria ja kunnossapidon kannalta tai kuntotutkimusten perusteella pikaista päällystämistä tarvitsevia pää- ja kokoajakatuja on ohjelmaan saatu sijoitettua Jäämerentien sekä Toripuistikko-Poromiehentien osalta. Päällysteeltään huonokuntoisista asuntokaduista päällysteitä uusitaan mm. Veistäjäntien alueen osalta.

Lisäksi kunnossapidon edellyttämiä pieniä paikkauksia ja päällystekohteita sekä liikenneturvallisuus- ja esteteettömyyskohteisiin liittyviä pieniä päällystyksiä tehdään eri puolilla kaupunkia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee vuoden 2020 päällystysohjelman tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kapungininsinööri Olli Peuraniemeä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Karjalainen, Jani Riihiniemi, Tuomas Vaara

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat