Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö

Poikkeamispäätökset  1.4.2020, § 5 ja 6

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat 19.2. - 17.4.2020:

Kaivulupa lupanro: 12 - 20 / 2020

Sijoitusluvat lupanrot: 43 - 50, 52 /2020

Yleisten alueiden luvat nrot 15, 19, 26, 27, 30 / 2020

Kaavoituspäällikkö
Vireilletulopäätös:
§ 3 Asemakaavan muutos kortteli 265 tontti 10, Santamäentie 19, 02.04.2020
§ 4 Asemakaavan muutos kortteleissa 735,737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueilla, Ounasrinteentien liikennejärjestelyt, 03.04.2020
§ 5 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 21 tontti 11, Valtakatu 15 ja 17, 03.04.2020
§ 6 Asemakaavan muutos 11.kaupunginosa, korttelit 11026 ja 11030 sekä kävely- ja pyörätiet, Muonakuja, 06.04.2020
§ 7 Asemakaavan muutos 12.kaupunginosa kortteli 12071 tontti 6 sekä leikkikenttäalue, Matkajängäntie, 07.04.2020

Kaupungininsinööri
Muu päätös:
§ 20 Katusuunnitelman hyväksyminen: Suopunki jk+pp-tie välillä Ounasrinteentie-Pororaito, 24.03.2020
§ 22 Liikenteenohjauksen muutos: Suovakatu, 03.04.2020

Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 37 Tien nimeäminen / Klemetinpolku, 03.04.2020
§ 38 Tien nimeäminen /Lapalammentie, 06.04.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Hankintapäätös:
§ 25 Ruokasenkadun peruskorjaus välillä Valtakatu-Rovakatu, urakoitsijan valinta, 05.04.2020
§ 26 Heinämiehentien kadun ja vesihuollon rakentaminen, urakoitsijan valinta, 05.04.2020
§ 30 Pujottelijantien peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 16.04.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 27 Elinvoimatoimialan edustajan nimeäminen tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmään, 14.04.2020
§ 28 Elinvoimatoimialan edustajan nimeäminen Ounasvaaran koordinaatioryhmään, 14.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että kaavoituspäällikön, kaupungininsinöörin, paikkatietoinsinöörin ja toimialajohtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön päätökset poikkeamispäätöksistä on kuulutettu nähtäville erikseen. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 29.4 - 20.5.2020 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat