Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

 • Kaupunginhallituksen päätös 13.1.2020 § 17 / Toimielinten esittelijöiden nimeäminen 
  • elinvoimalautakunta: esittelijä toimialajohtaja Jukka Kujala ja varaesittelijä kaupungininsinööri Olli Peuraniemi
  • jätehuoltojaosto: esittelijä kaupungininsinööri Olli Peuraniemi ja varaesittelijä suunnittelupäällikkö Aku Raappana
  • kylien kehittämisjaosto: esittelijä alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas ja varaesittelijä sijaiseksi määrätty

 

 • Kaupunginhallituksen päätös 27.1.2020 § 41 / Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä
  • elinvoimalautakunta: edustaja Hannu Ovaskainen, henkilökohtainen varajäsen Maarit Simoska
 • Nuorisovaltuuston päätös 12.2019 § 38 / Nuorisovaltuuston edustus toimielimissä 1.1.2020 alkaen
  • elinvoimalautakunta: edustaja Lumi Honkala ja henkilökohtainen varajäsen Emilia Kunnari
 • Vammaisneuvoston pöytäkirja 8/2019, 28.11.2019 
 • Vanhusneuvoston pöytäkirja 9/2019, 4.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.