Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Anna-Maria Alaluusua ja varalle Aarne Jänkälä.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 10.2.2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Aarne Jänkälän ja varalle Mikko Lempiäisen. Muutoin lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.