Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lupainsinöörit 

Yleisten alueiden luvat 4.12.2019 - 20.1.2020:

Yleisten alueiden käyttöluvat 41 - 42 / 2019

Kaivuluvat lupanrot: 1 - 5 /2020

Sijoitusluva lupanro: 99 - 105 /2019, 1 - 2 /2020

 

Elinvoimajohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Vennivaara, Rakkakiventien eteläpuolen kaava-alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta, 16.01.2020

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 83 Piirturin hankinta / Paikkatieto ja tonttipalvelut, 05.12.2019Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Määräaikaisen työntekijän työsopimuksen jatkaminen / Rissanen, 09.01.2020

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 51 Rovaniemen kunnossapitourakoiden valvonta 2020-2024, 19.12.2019
Muu päätös:
§ 50 Katusuunnitelmien hyväksyminen: - Vennivaaran uuden asuinalueen kadut ja kevyen liikenteen väylät - Purupihkankatu ja kevyen liikenteen väylät - Kairatie väl Evakkotie-kortteli 3255 . 11.12.2019

§ 52 Puukauppa Harju, 19.12.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 96 Kaupungingeodeetin viran hoidon jatkaminen, 30.12.2019

 

20.1.2020 alkaen tehdyt päätökset:

Elinvoimajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Kaupungingeodeetin viran täyttäminen, 28.01.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että elinvoimalautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa,​ että elinvoimajohtajan, vs. kaupungingeodeetin, kaupungininsinöörin ja teknisen toimialajohtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 5..- 26.2.2020 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä,​ Mäntyvaarantie 2,​ 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.