Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Hilkka Kotila-Martti. Seuraavana vuorossa on Marianna Mölläri. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 25.2.2020.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti, että pöytäkirjantarkastajana toimii Marianna Mölläri.

Muilta osin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.