Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 16.1.2020

§ 6 Ilmoitusasiat (lisäpykälä)

Perustelut

 

Jätehuoltoasiantuntija Hanna Liisanantin kirjeet Alaniemelle, Penttilälle, Vonlaufenille sekä Mustilalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.