Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 16.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 LISÄPYKÄLÄ: Ilmoitusasiat (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Jätehuoltoasiantuntija Hanna Liisanantin kirjeet Alaniemelle, Penttilälle, Vonlaufenille sekä Mustilalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Jätehuoltojaosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.