Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 16.1.2020

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Anna-Maria Alaluuusua ja varalle Jaakko Portti.