Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 16.1.2020

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on 4.12.2017 § 604 antanut ohjeet viranhaltijapäätösten tekemisestä ja ilmoittamisesta toimielimille.

Kaupungininsinööri
Muu päätös:
§ 49 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennys ja jätehuollon perusmaksu 1.1.- 31.12.2019. , 10.12.2019

§ 2   Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan alueen huoneistojen jäteastioiden tyhjennysmaksu sekä yhteiskeräyspisteiden käyttömaksu 1.9.-31.12.2019, 8.1.2020 (Tämä viranhaltijapäätös löytyy esityslistan kohdasta Ajankohtaiset asiat, lisätty esityslistan julkaiseminen jälkeen).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee edellä olevat kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että jätehuoltojaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Jätehuoltojaosto toteaa, että päätökset on pidetty yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).