Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 18.2.2020

§ 9 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee tiedoksi kaupungininsinöörin katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.