Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 18.2.2020

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Mikko Lempiäinen ja varalle Päivi Alaoja.

 

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 19.2.2020.