Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 60 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) jäsenten ja varajäsenten valinta / korjaus

ROIDno-2020-161

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valitsi 27.1.2020 § 39 hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaostoon jäsenet ja varajäsenet. Jaoson jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin tarkastuslautakunnan jäsen Eemeli Kajula sekä jäseneksi tarkastuslautakunnan varajäsen Heikki Poranen.

Kuntalain 75 §:n mukaan kunnanhallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Jaostoon sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä eli kunnanhallituksesta säädetään. Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta.

Eemeli Kajula on ilmoittanut, että hän jatkaa jäsenenä tarkastuslautakunnassa ja että hänen tilalleen hyte-jaostoon voidaan valita toinen henkilö.

Heikki Poranen on ilmoittanut, että hän jatkaa hyte-jaostossa ja että hän hakee eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus myöntää Eemeli Kajulalle vapautuksen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaostosta ja valitsee jaostoon hänen tilalle uuden jäsenen ja nimeää jäsenistä varapuheenjohtajan 10.2.2020 alkaen toimikauden loppuun.

Päätös

Harri Rapo esitti, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston varapuheenjohtaksi nimetään Hilkka Kotila-Martti (henkilökohtainen varajäsen Elina Holm) ja että Eemeli Kajulan tilalle jaoston jäseneksi valitaan Leif Wilenius ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikkel Näkkäläjärvi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Harri Rapon esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.30 - 15.00. Heikki Autto ja Päivi Alaoja poistuivat klo 14.30. Sanna Luoma saapui klo 15.00.

Matti Henttunen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.50. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esko-Juhani Tennilä.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, luottamushenkilörekisteri, Sarastia Oy

Käsitellyt asiat