Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ilmoitusasiat

Perustelut

Jääkäriprikaati

  • Jääkäriprikaatin sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet: Jääkäriprikaati järjestää tammikuussa palveluksen aloittaneille varusmiehille sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet Sodankylässä ja Rovaniemellä. Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston alokkaat vannovat sotilasvalan tai antavat sotilasvakuutuksen perjantaina 14.2.2020 Rovaniemen varuskunnassa ja Lapin jääkäripataljoonan alokkaat perjantaina 15.2.2020 Sodankylän varuskunnassa. Sotilasvala ja sotilasvakuutus Rovaniemen varuskunnassa perjantaina 14.2.2020. Valan vannovia tai sotilasvakuutuksen antavia alokkaita on noin 350. Valatilaisuutta seuraamaan odotetaan saapuvan noin 1300 alokkaiden läheistä. Katselmuksen suorittaa Jääkäriprikaatin komentaja eversti Sami-Antti Takamaa ja paraatijoukkoja komentaa Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston komentaja, everstiluutnantti Janne Kempas.

Kela

  • Tärkein tieto Kelan tuista selkosuomeksi. Tarvitseeko asiakkaasi tietoa Kelan tuista? Uudelta selkokieliseltä sivustoltamme löydät tärkeimmät tiedot helpossa ja ymmärrettävässä muodossa. Sivustolla kerrotaan myös Kelan asiakaspalvelusta sekä tukien hakemisesta ja maksamisesta. Sivustosta hyötyvät etenkin asiakkaat, joilla on vaikeuksia kielen tai ymmärtämisen kanssa. Tutustu ja vinkkaa asiakkaallesi! https://www.kela.fi/web/selkosuomi/selkosuomeksi?utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=Toimeentuloturvainfo

Lapin lennosto

  • Lapin lennosto järjestää yölentokoulutusta viikoilla 5 ja 6. Arki-iltoihin ajoittuvan yölentokoulutuksen tavoitteena on harjoitella ilmataistelua heikon valaistuksen olosuhteissa. Lennot ovat osa ilmavoimien Hornet-ohjaajien lentokoulutusohjelmaa. Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheuttaa häiriötä, jota pyritään välttämään noudattamalla melua vähentäviä lentomenetelmiä aina kun se on mahdollista. Yölentojen aikana käytetään F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjien omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja, jotka voivat näkyä taivaalla kirkkaina valoilmiöinä. Lapin lennoston Hävittäjälentolaivue 11 lentää yölentoja viikolla 5 maanantaista torstaihin 27.–30.1. ja viikolla 6 maanantaista torstaihin 3.–6.2. Lentoja suoritetaan päivittäin kello 22:een saakka, ja ne suuntautuvat Rovaniemen tukikohdan lähiharjoitusalueille sekä Ivalo–Kajaani-välisille harjoitusalueille.

Lapin liitto

  • pelastuslautakunnan kokouksen 29.1.2020 tarkastettu pöytäkirja

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

  • Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston 21.11.2019  kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kuntayhtymän verkkosivulla http://www.lshp.fi 23.1.-6.2.2020

Rovaniemen kaupunki

  • nuorisohallituksen 22.1.2020 kokouksen pöytäkirja

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

  • 6.2.2020 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen esityslista. Esityslista on julkiselta osaltaan luettasissa verkossa osoitteessa  https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/622020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat