Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Esittelijä poisti listalta asian 65  Asuinrakennuspaikan no 17 vuokraus Hirvaalla, koska oikaisuvaatimuksen tekijä on 5.2.2020 saapuneella sähköpostilla vetänyt oikaisuvaatimuksensa pois.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat