Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Viranhaltijoiden ja lautakuntien päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • perusturvalautakunta 29.1.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.2.2020
  • sivistyslautakunta 30.1.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 31.1.2020

 

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 3 Asuntotontin 11-11329-4 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 24.01.2020
§ 4 Asuntotontin 8-8219-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 24.01.2020
§ 5 Asuinrakennusten tontin 3-3063-4 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 24.01.2020
§ 6 Asuntotontin 11-11328-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 24.01.2020
§ 7 Asuinrakennusten tontin 3-3063-1 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 24.01.2020
§ 8 Asuinrakennusten tontin 3-3063-3 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 24.01.2020
§ 9 Asuntotontin 8-8231-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 24.01.2020
§ 10 Asuntotontin 8-8222-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 24.01.2020
§ 11 Asuntotontin 11-11328-5 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 24.01.2020
§ 12 Asuntotontin 8-8223-1 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 24.01.2020
§ 13 Asuntotontin 8-8233-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 24.01.2020
§ 14 Asuntotontin 10-10262-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 24.01.2020
§ 15 Asuinrakennuspaikan no 17 vuokraus Hirvaalla, 24.01.2020
§ 16 Asuntotontin 10-10259-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 24.01.2020
§ 17 Asuntotonttia 10-10218-3 koskevan myynti / vuokrauspäätöksen täydentäminen ja varausajan jatkaminen, 24.01.2020
§ 18 Asuntotonttia 10-10218-2 koskevan myynti/ vuokrauspäätöksen täydentäminen ja varausajan jatkaminen, 24.01.2020
§ 19 Rivitalotonttia 6-6094-2 koskevan varausajan jatkaminen Korkalovaarassa, 24.01.2020
§ 21 Kerrostalotontin 3-3060-17 luovuttaminen, os. Willamonkuja 3, 03.02.2020

Tilapalvelupäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Väliaikaiset tehtäväjärjestelyt, 03.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat