Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin ELY-keskus

  • 4.6.2019 Lapin ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019 - 2021 on valmistunut. Suunnitelmassa kerrotaan tie- ja siltahankkeiden lisäksi mm. liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja teiden talvihoidon uusista toimintalinjoista. Suunnitelma on luettavissa ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi.

Rovaniemen kaupunki

  • nuorisovaltuuston 15.5.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja
  • purkamisilmoituspäätös 2019-281 17.5.2019, rakennuksen purkaminen
  • purkamislupapäätös 2019-333 29.5.2019, rakennuksen purkaminen
  • purkamislupapäätös 2019-334 29.5.2019, rakennuksen purkaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi