Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • liikelaitoksen johtokunta 22.5.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 23.5.2019
  • koulutuslautakunta 23.5.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.5.2019
  • vapaa-ajanlautakunta 28.5.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.5.2019
  • perusturvalautakunta 28.5.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.6.2019
  • tekninen lautakunta 28.5.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.6.2019
  • lupainsinööri lupatunnukset 143 / 2019 ajalla 17.5​.2019

 

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Koulutusstipendi Aholainen Antti Johannes, 03.06.2019
§ 10 Koulutusstipendi Sieppi Saija Marjaana, 03.06.2019
Muu päätös:
§ 8 Kevan työelämän kehittämisrahan hakeminen, 31.05.2019

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 51 Maa-alueen lyhytaikainen vuokraaminen Napapiiriltä, 22.05.2019

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 65 Rovaniemen kaupungin toimielin- ja viranhaltijaorganisaation kehittämistyön jatkaminen, 29.05.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 63 Irtisanoutuminen maaseutupäällikön virasta, 22.05.2019
Muu päätös:
§ 62 Edustajan nimeäminen Peräpohjolan Leader ry:n kevätkokoukseen, 22.05.2019
Vieraanvaraisuuspäätös:
§ 64 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 23.05.2019

Kaupunginlakimies
Vahingonkorvauspäätös:
§ 9 Vahingonkorvauspäätös ajoneuvolle VVR-760, 26.05.2019
§ 10 Vahingonkorvauspäätös Veikko Kainulainen, 26.05.2019
§ 11 Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24.1§ k) 32 Vahingonkorvauspäätös kaatuneen puun aiheuttamasta vahingosta, 26.05.2019
§ 12 Korvausvaatimus työtehtävissä kadonneista silmälaseista, 03.06.2019

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 107 Asuntotonttia 11-11341-1 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä, 28.05.2019
§ 108 Vuokratun asuntotontin 10-10153-8 myynti Vennivaarassa, 03.06.2019
§ 112 Vuokratun asuntotontin 10-10239-1 myynti Vennivaarassa, 04.06.2019
§ 113 Vuokratun asuntotontin 12-12028-9 myynti Ounasrinteella, 04.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 11.6.-2.7.2019 Rovaniemen kaupungin hallintopalveluissa,​ Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi,  2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat