Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Elinvoimajohtajan virkavaalin vahvistaminen

ROIDno-2018-2765

Valmistelija

  • Antti Määttä, vt. henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valitsi 19.12.2018 elinvoimajohtajan virkaan Jukka Kujalan. Valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi 23.1.2019. Jukka Kujala on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.4.2019 alkaen. Hän ei ole vielä toimittanut lääkärintodistusta terveydentilastaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa elinvoimajohtajan virkavaalin ehdolla, että Jukka Kujala toimittaa lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen viranhoidon aloittamista kaupunginjohtajan hyväksyttäväksi. Viranhoidon ja kuuden kuukauden koeajan alkamisen ajankohdaksi vahvistetaan 1.4.2019.

Päätös

Päivi Alaoja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Halllintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Päivi Alaoja

Tiedoksi

Jukka Kujala, Taitoa

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat