Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ilmoitusasiat

Perustelut

Jääkäriprikaati, Lapin aluetoimisto Rovaniemi

  • Maanpuolustustapahtumat ja Lapin sotilassoittokunnan soittotoiminta vuonna 2019 sekä maanpuolustustapahtumat vuodelle 2020

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

  • vuosilomalla 7.-8.3.2019 ja 14.-15.3.2019

Lapin lennosto

  • Lapin lennoston alkuvuoden yölennot jatkuvat viikolla 6 maanantaista torstaihin ja viikolla 7 maanantaista keskiviikkoon klo 23:een saakka. Lennot suuntautuvat Rovaniemen lähiharjoitusalueille sekä Ivalo–Kajaani-välisille harjoitusalueille. Lentojen tavoitteena on harjoitella ilmataistelua heikon valaistuksen olosuhteissa. Lennot ovat osa ilmavoimien Hornet-ohjaajien lentokoulutusohjelmaa. Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheuttaa häiriötä, jota pyritään välttämään noudattamalla melua vähentäviä lentomenetelmiä aina kun se on mahdollista.

Lohijokitiimi

  • Havaintoja kalasydämen testaukseen liittyvästä toiminnasta, 23.1.2019

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

  • Koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen to 31.1.2019 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja julkiselta osaltaan julkisine liitteineen löytyy nettisivuiltamme: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2019/3112019. Pöytäkirja kuulutetaan 1.2.2019 koulutuskuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat