Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 ja 17.12.2018 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2017-500

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.10.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 30.10.2018. Päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 8.12.2018 ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston 22.10.2018 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 20.11..2018. Päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 27.12.2018 ja ne voidaan panna täytäntöön.

Kaupunginvaltuuston 17.12..2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 25.12.2018. Päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 1.2.2019  ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta,​ että kaupunginvaltuuston 12.11.2018 ja 17.12.2018 kokousten päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kirjaamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat