Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Sara Tuisku. Seuraavina vuorossa ovat Anja Joensuu ja Matti Henttunen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 18.2.2019.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Matti Henttusen ja Anja Joensuun. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi