Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

Perustelut

 • vapaa-ajanlautakunta 29.1.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.1.2019
 • liikelaitoksen johtokunta 30.1.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 31.1.2019
 • tekninen lautakunta 30.1.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 5.2.2019
 • perusturvalautakunta 30.1.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 5.2.2019
 • lupainsinööri lupatunnukset 577, 580-583, 585, 587, 589, 597, 604, 606 / 2018 7-11, 13 / 2019 ajalla 3.12.2018-24.1.2019

Kaupungingeodeetti
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 4 Maa-alueiden vaihtokauppa / As Oy Veitikankulma, 25.01.2019

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Irtisanoutuminen palvelussuhdepäällikön virasta, 29.01.2019
§ 15 Tietohallintoasiantuntijan toimen (vakanssinumero 75152002) täyttäminen, 01.02.2019
Muu päätös:
§ 13 Sovintosopimuksen hyväksyminen työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 30.01.2019
§ 14 Brändityön ohjausryhmän asettaminen, 31.01.2019
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 16 Kemijoen tulvatyöryhmän jäsenten nimeäminen, 04.02.2019
Vieraanvaraisuuspäätös:
§ 11 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 24.01.2019

Kehittämispäällikkö
Avustuspäätös:
§ 3 Suomen Punainen Risti Kontti -ketju, kuntalisäpäätös, 23.01.2019

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 10 Asuntotontin 10-10262-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 23.01.2019
§ 11 Asuntotontin 10-10255-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 23.01.2019
§ 12 Asuntotontin 10-10155-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 23.01.2019
§ 13 Asuntotontin 17-5583-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 23.01.2019
§ 14 Asuntotontin 11-11338-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 30.01.2019
§ 15 Asuntotontin 11-11347-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 30.01.2019
§ 16 Asuinrakennusten tontin 3-3063-1 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 30.01.2019
§ 17 Asuntotontin 10-10250-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 30.01.2019
§ 18 Asuntotontin 10-10255-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 30.01.2019
§ 19 Asuntotontin 10-10253-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 30.01.2019
§ 20 Asuntotontin 10-10253-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 30.01.2019
§ 21 Asuntotontin 10-10253-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 30.01.2019
§ 22 Asuntotontin 10-10154-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 30.01.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
§ 11 Teollisuustontin 18-7020-8 luovuttaminen, 29.01.2019
§ 12 Rakentamisen aloittamis- ja valmistumisajan siirtäminen tontilla 18-5850-2 Napapiirillä, 29.01.2019
§ 13 Teollisuustontin 8-8155-1 luovuttaminen, 29.01.2019
§ 14 Teollisuustontin 16-6297-2 luovuttaminen, 04.02.2019

Ympäristöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Eläinlääkärin avustajapalvelut -sopimuksen jatkaminen, 31.01.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
 • Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että lautakunnan ja johtokunnan pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 12.2.-4.3.2019 kaupungin kirjaamossa,​ Hallituskatu 7,​ 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungininsinööri Olli Peuraniemeä ja kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista.

Sanna Karhu esitti Esko-Juhani Tennilän ja Hannu Ovaskaisen kannattamana, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 31.1.2019 § 5 Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitys 2018. 

Kaupunginhallitus hyväkyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Karhun esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa -ääntä ja kahdeksan (8) Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että tältä osin Karhun esitys on tullut hallituksen päätökseksi.

Kokoomuksen hallitusryhmä pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteen: "Kokoomuksen hallitusryhmä ei hyväksy esitettyä otto-oikeuden käyttämistä Teknisen lautakunnan päätökseen yksityistiekäytännöistä. Perusteena on kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu sekä 1.1.2019 voimaan tullut laki yksityisteistä. Otto-oikeudella kaupunginhallitus siirtää itselleen Tekniselle lautakunnalle hallintosäännössä määritellyn toimivallan. Juhani Juuruspolvi, Päivi Alaoja ja Matti Henttunen."

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 27%

  Juhani Juuruspolvi, Päivi Alaoja, Matti Henttunen

 • Ei 8 kpl 73%

  Kalervo Björkbacka, Sanna Karhu, Hannu Ovaskainen, Liisa Ansala, Terhi Heikkilä, Anja Joensuu, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat