Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Rikoskomisario Reko Silvenius esitteli kaupunginhallitukselle ajankohtaisia asioita. Kaupunginhallitus merkitsi esittelyn tiedoksi ja päätti, että asiaan palataan kaupunginhallituksen iltakoulussa viimeistään kuuden kuukauden kulutta.

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat