Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Perustelut

Eduro-säätiö

 • kutsu tilaisuuteen 28.1.2020 Onko tuetun työllistymisen osuuskunta ratkaisu osatyökykyisten työllistymiseen?

Jääkäriprikaati, Sodankylä

 • JPR:n asiak nro MP26011/27.11.2019, Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueen taistelu- sekä ampumaharjoituksista ilmoittaminen ajalle 1.1.2020 - 31.3.2020

Kela

 • Tiedote 16.12.2019 Opintotuki lakkautetaan 3 000 korkeakouluopiskelijalta. Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Tänä syksynä seuranta tehtiin noin 130 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2018–2019.
 • Tiedote 17.12.2019 Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrä suurenee 1.1.2020 alkaen. Kela tarkistaa eläkkeiden euromäärän ilman erillistä hakemusta.
 • Tiedote 18.12.2019 Kelan puhelinpalvelu venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi päättyy toistaiseksi. Kela lopettaa joulun jälkeen toistaiseksi valtakunnallisen puhelinpalvelun, joka on palvellut asiakkaita venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi.
 • Tiedote 20.12.2019 Opiskelijalapsiperheille lisää opintorahaa. Opintotukeen tulee pieniä parannuksia vuoden 2020 alusta alkaen. Opintorahan huoltajakorotus suurenee, kaikki ulkomailla opiskelevat saavat samansuuruisen asumislisän ja opintotuen saajan omien tulojen tulorajat suurenevat. Lisäksi opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika tulee lyhenemään huhtikuun loppuun.
 • Tiedote 7.1.2020 Elatustuki voidaan lakkauttaa, jos elatusapuvelkaa ei ole jäljellä Jos elatusapuvelka on ollut nollilla pitkän aikaa, Kela voi väistyä roolistaan maksunvälittäjänä. Tammikuun alussa Kela tutkii elatustuen lakkauttamisen edellytykset noin 1 600 asiakkaan osalta. Jos tuki lakkautetaan, elatusvelvollinen siirtyy maksamaan normaalisti elatusapua suoraan lähivanhemmalle.

KT Kuntatyönantajat

 • Yleiskirje 14/2019 31.12.2019 Vuoden 2019 yleiskirjeluettelo
 • Yleiskirje 1/2020 7.1.2020 Ruokailukustannusten korvauksen määrä

Lapin ELY-keskus

 • ELY-keskuksen lausunto maantien sulkemisesta Arctic Lapland Rallyn johdosta 16. - 18.01.2020. Lausunnon otsikossa on virheellisesti 54. ralli. Se ei kuitenkaan vaikuta lausunnon sisältöön.

Rovaniemen kaupunki

 • vammaisneuvoston kokouspöytäkirja 8/2019 28.11.2019
 • vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 9/2019 4.12.2019
 • nuorisovaltuuston kokouspöytäkirja /2019 12.12.2019

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 16.12.2019 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja julkiselta osaltaan on luettavissa osoitteessa: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2019/16122019
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 18.12.2019 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa osoitteessa: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymakokous/Kokoukset-2019/18122019

Tervolan kunta

 • maaseutulautakunnan kokouspöytäkirja 2/2019 8.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsenet osallistumaan Eduron järjestämään tilaisuuteen 28.1.2020. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat