Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 ja 11.11.2019 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2017-500

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.10.2019. Päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 5.12.2019 ja ne voidaan panna täytäntöön.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 19.11.2019. Päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 27.12.2019 ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta,​ että kaupunginvaltuuston 21.10.2019 ja 11.11.2019 kokousten päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kirjaamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat