Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Anja Joensuu. Seuraavina vuorossa ovat Kalervo Björkbacka ja Sanna Karhu.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.1.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Kalervo Björkbackan ja Sanna Karhun. 

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.1.2020.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat