Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Elinvoimajohtaja
Avustuspäätös:
§ 12 Rovaniemen Päiväkeskus ry, kuntalisäpäätös 2/2019, 11.12.2019
§ 13 Suomen Punaisen Ristin Kontti-ketju, kuntalisäpäätös 3/2019, 11.12.2019

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Ruokapalvelutyöt - option käyttäminen, 03.01.2020
§ 12 Työ- ja suojavaatteet - option käyttäminen, 11.12.2019

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 84 Tontin 13-307-4 os. Mäenpäänpolku 12 puhdistaminen, 19.12.2019

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 92 Avustusanomus vähävaraisten jouluruokailuun, 11.12.2019
Delegointipäätös:
§ 1 Asiakirjojen allekirjoittaminen 1.1.2020, 02.01.2020
§ 98 Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikön jakaminen yksiköihin sekä toimivallan siirtäminen esimiehille, 31.12.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Tilapalvelupäällikön avoimen viran hoitaminen, 02.01.2020
§ 90 Talouspäällikön viran (vakanssi 54870001) täyttäminen, 11.12.2019
§ 91 Erityisasiantuntijan tehtävien hoitaminen 1.1.-29.2.2020, 11.12.2019
§ 93 Vastaavan palveluneuvojan vakanssin (72864008) muuttaminen, 13.12.2019
§ 94 Logistiikkatyöntekijän vakanssin (07240003) täyttäminen, 17.12.2019
§ 95 Asiakaspalveluvastaavan vakanssin (72864008) täyttäminen, 17.12.2019
§ 96 Osaamo-hankkeen projektipäällikön tehtäväkohtainen palkka, 17.12.2019
§ 99 Riitta Erolan siirtäminen hallintolakimiehen virkaan, 31.12.2019
Vieraanvaraisuuspäätös:
§ 97 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 18.12.2019

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 194 Asuntotontin 17-5582-4 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 16.12.2019
§ 195 Asuntotontin 17-5581-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 16.12.2019
§ 196 Asuntotontin 10-10261-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 197 Asuntotontin 10-10261-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 198 Asuntotontin 10-10257-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 199 Asuntotontiin 10-10253-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 200 Asuntotontin 10-10258-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 201 Asuntotontin 10-10255-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.12.2019
§ 202 Asuinrakennusten tonttia 3-3063-2 koskevan varausajan jatkaminen Etelärinteellä, 19.12.2019
§ 203 Asuntotonttia 11-11342-7 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan siirtäminen Pöykkölässä, 19.12.2019
§ 204 Asuntotonttia 11-11347-4 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä, 19.12.2019
§ 205 Asuntotonttia 10-10156-6 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan siirtäminen, 19.12.2019
§ 206 Rakentamisvelvoitteen mukaisten määräaikojen siirtäminen asuntotontilla 11-11331-3 Pöykkölässä, 30.12.2019
§ 207 Rakentamisvelvoitteen mukaisten määräaikojen siirtäminen Sinetän asuinrakennuspaikalla no 10, 31.12.2019
§ 208 Asuntotontin 17-5581-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 31.12.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
§ 94 Teollisuustontista 9-9049-4 n. 6000 m2 suuruisen määräalan luovuttaminen (os. Ahjotie 49), 18.12.2019
§ 95 Teollisuustontin 6-6071-3 myynti (os. Uppopuuntie 7), 20.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat