Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Alakorkalon koulun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

ROIDno-2018-453

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin Ely-keskuksen päätös liikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee Lapin Ely-keskuksen päätöksen tiedoksi.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi Lapin Ely-keskuksen päätöksen tiedoksi.

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilaliikelaitos omistaa Alakorkalon koulurakennuksen ja erillisen liikuntatilarakennuksen osoitteessa Niskanperäntie 18, 96700 Rovaniemi. Syksyllä 2015 toteutettiin koulurakennuksessa lämmitysjärjestelmän muutos. Lämmitysjärjestelmän muutoksen jälkeen sisäilmassa havaittiin öljyn hajua. Tilaliikelaitos ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin, öljyvuoto paikallistettiin, opetustilat koulurakennuksen kellarissa otettiin pois käytöstä ja kellari alipaineistettiin. Koulun toiminta jatkui lähes normaalisti koulurakennuksessa syksyyn 2018 saakka. Lokakuussa 2018 koulurakennus ottiin pois käytöstä ja toiminta on tällä hetkellä tilaelementtirakennuksessa koulun läheisellä urheilukentällä. 

Lapin ELY-keskus antoi asiassa päätöksen 29.8.2016 (LAPELY/3917/2016) ja päätökseen on haettu muutosta ja jatkoaikaa kahteen otteeseen. Lapin ELY-keskus myönsi jatkoaikaa 31.12.2018 saakka päätöksellään 3.5.2017. Viimeisimmän päätöksen Lapin ELY-keskus antoi Rovaniemen kaupungille 30.5.2018 ja päätöksen mukaisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostus tulee tehdä 31.8.2019 mennessä. Tilaliikelaitos on laatinut kunnostussuunnitelman pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta vuosina 2018-2019. Lapin ELY-keskus valvontaviranomaisena on hyväksynyt kunnostussuunnitelman. Lapin ELY-keskuksen päätökset 29.8.2016, 3.5.2017 ja 30.5.2018 sekä kunnostussuunnitelma ovat liitteenä.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta vuosina 2018-2019 aiheutuvat kustannukset ovat kunnostussuunnitelman mukaisesti arviolta 1.100.000,00 euroa, alv. 0 %. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen on varattu vuoden 2019 talousarviossa tekniselle lautakunnalle 500.000,00 euroa. Kaupungissa on olemassa vahinkorahasto, josta rahoitus laajemmissa vahingoissa voidaan tarvittaessa osoittaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Alakorkalon koulun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen toteutetaan tekniselle lautakunnalle varattuilla määrärahoilla ja että kaupunginhallitus päättää vahinkorahaston käytöstä erikseen.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa ja kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta, Paikkatieto- ja tonttipalvelut, Koulutuslautakunta, Tilaliikelaitos, Jussi Päkkilä, Sirkka Lankila

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi