Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Eduro-säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen

ROIDno-2019-50

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Eduro – säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen valitsee Rovaniemen kaupunginhallitus. Säännöt määräävät myös hallituksen jäsenten erovuoroisuuksista niin, että vuorovuosin valitaan kolme tai kaksi jäsentä. Säätiön sääntöjen mukaan: ”Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika: vuosikokouksen päättymisestä seuraavan vuosikokouksen päättymiseen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi hallituksen toimikautta kerrallaan”.

Tällä hetkellä säätiön hallituksen jäsenet ja toimikaudet ovat seuraavat:

  • Harri Rapo (2017–2018) (erovuorossa)
  • Sirkka Lankila (2017–2018) (erovuorossa)
  • Mikko Lindroos (2017–2018) (erovuorossa)
  • Matti Henttunen (2018–2019)
  • Marianne Ikävalko (2018–2019)
  • Maarit Simoska (2018–2019)

Ranuan kunta on tehnyt päätöksen, ettei se toistaseksi nimeä edustajaa Eduro-säätiön hallitukseen. Rovaniemen kaupunki nimeää siten kaikki kuusi hallituksen jäsentä. Säätiö pytää ilmoittamaan jäsenet mahdollisimman pian, viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Eduro-säätiön hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2019-2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Eduro-säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 erovuoroisten tilalle Mikko Lindroosin, Reijo Sulasalmen ja Arto Saralan.

Tiedoksi

Eduro-säätiö, ao. henkilöt

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi