Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Juntunen

ROIDno-2018-196

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kalle Juntunen pyytää 28.11.2018 lähettämällään sähköpostilla eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä sekä kaikista kunnallisista ja ylikunnallisista luottamustehtävistä 1.2.2019 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Kalle Juntuselle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä 1.2.2019 alkaen,
  • toteaa, että  Vasemmistoliiton varajäsenet 5. varajäsenestä alkaen siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
  • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.2.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupungnjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi