Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hallinnon toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2019

ROIDno-2018-2972

Valmistelija

  • Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, sirkka.lankila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta kuntalain 38 §:n  sekä valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti.

Näiden tehtävien hoitamiseksi on kaupunginvaltuusto 12.11.2018 hyväksytyssä talousarviossa myöntänyt kaupunginhallituksen alaiselle hallinnon toimialalle toimintakatteen eli käytettävät nettomäärärahat yhteensä 17 781 152 euroa.

Talous- ja kehittämispalvelut -yksikkö on laatinut hallinnon toimialan määrärahoille käyttösuunnitelman, jossa on lyhyesti kuvattu tuotetut palvelut ja toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot. Varsinainen toiminta jakautuu konsernihallintoon ja elinvoimapalveluihin.

Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma valtuuston päättämän talousarvion puitteissa.

Talousarviopäällikkö esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupungnjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallinnon toimialan yksiköiden päälliköt, Talousarviopäällikkö

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi