Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kaupungintalon väistötilaratkaisut

ROIDno-2019-69

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Tilaliikelaitos on selvittänyt hallintokuntien kanssa väistötilavaihtoehtoja, kun merkittävä osa kaupungintalolla toimivasta henkilöstöstä on alkanut oireilemaan sisäilmasta johtuen. Osalle kaupungintalon yksiköistä ja henkilöstöstä on pystytty jo osoittamaan väistötilat. Kaupunginjohtaja on nimennyt kaupungintalon korjaushankkeeseen tarveselvitystyöryhmän ja selvitystyö on käynnissä. Tarveselvitystyön valmistuu kevään 2019 aikana ja tavoitteena selvitystyössä on laatia suunnitelma kaupungintalon pitkäaikaiselle käytölle hallinto- ja toimistorakennuksena. Selvitystyön tavoitteena on saada kaupungintaloon lisää tilatehokkuutta uuden tyyppisillä tilaratkaisuilla ja samalla sisäilmaongelmista tulee päästä eroon. Hankesuunnitteluvaiheen käynnistämisestä ja korjaustöiden aloittamisesta päätetään myöhemmin erikseen.

Tällä hetkellä kaupungintalolla on työpiste vielä noin 140 työntekijällä. Yhtä yksittäistä väistötilaa koko kaupungintalon henkilöstölle ei ole vapaana. Kaupungin konsernihallinnolle ja sosiaali- ja terveystoimen hallinnolle osoitetaan väistötilat Revontulikeskuksesta, jossa on useampi vapaana ja vapautumassa oleva tila. Sivistystoimen henkilöstölle tilat osoitetaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymältä vuokrattavista tiloista osoitteessa Jokiväylä 13 ja Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:ltä vuokrattavista tiloista Keltakankaalta osoitteessa Viirinkankaantie 1. Teknisten palveluiden osalta (ympäristövalvonta, yhdyskuntatekniikka, kaavoitus- ja maankäyttö sekä tonttipalvelut) on päädytty tilaelementtiratkaisuun kaupungin omistamalle tontille osoitteeseen Mäntyvaarantie 2. Tilaliikelaitos kilpailuttaa tilaelementtitoimittajan hankintalain mukaisesti julkaisemalla hankintailmoituksen julkisessa hilma.fi –palvelussa.

Siirtyminen väistötiloihin tapahtuu vaiheittain sitä mukaa, kun tilat vapautuvat ja ne on saatettu toimintakuntoon. Tavoitteena on, että koko kaupungintalon tällä hetkellä toimivalle henkilöstölle väistötilat on voitu osoittaa kesän 2019 loppuun mennessä. Kaupungintalon väistön arvioidut kokonaisvuokrakustannukset ovat jo toteutuneiden ja valmistelussa olevien kohteiden osalta noin 117 000 euroa kuukaudessa ja 1 400 000 euroa vuodessa. Kokonaisvuokrakustannuksiin on varattu kaikkiin kohteisiin yhteensä 200 000 euron lisä- ja muutostyöt. Kokonaisvuokraan ei sisälly kunkin yksikön erikseen hankkimat irtokalusteet.

Tilaliikelaitos laatii vuokrasopimukset tiloja vuokraavien tahojen kanssa ja laatii edelleen välivuokrasopimukset eri hallintokuntien kanssa väistön ajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus

  1. hyväksyy kaupungintalon väistötilaratkaisun edellä esitetyllä tavalla,
  2. valtuuttaa tilaliikelaitoksen johtajan viimeistelemään yhteistyössä teknisten palveluiden henkilöstön kanssa elementtiratkaisun huonetilaohjelman, laatimaan tarvittavat tarjouspyyntöasiakirjat tilaelementtitoimittajan valintaa varten ja julkaisemaan tarjouspyynnön hilma.fi -palvelussa sekä
  3. tekee erikseen päätöksen tilaelementtitoimittajan valinnasta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.25 - 14.35

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tilaliikelaitos