Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Sivistyspalvelujen toimialajohtajan varahenkilö

ROIDno-2018-3903

Valmistelija

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallitus määrää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä varsinaisen viranhaltijan ollessa estynyt hoitamasta virkaansa.

Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi tulee keskeisille viranhaltijoille määrittää varahenkilöt. Toimialajohtajan varahenkilön on oltava selvillä toimialajohtajan tehtävistä ja toimialan ajankohtaisesta tilanteesta, jotta hän pystyy hoitamaan ko. tehtävät tämän poissa ollessa. Toimialajohtajien varahenkilönä toimiville viranhaltijoille maksetaan 300 euroa lisää tehtäväpalkkaa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus on 19.11.2018 § 434 päättänyt, että henkilöstön kehittämispäällikkö Risto Varis toimii koulutuslautakunnan varaesittelijänä 19.11.2018 alkaen. Sivistyspalvelujen toimialajohtajan sijaistamisesta on syytä kuitenkin tehdä erillinen päätös. Sijaisuuden hoitamisesta on keskusteltu toimialan palvelualuepäälliköiden kanssa ja esitämme, että sivistyspalvelujen toimialajohtajan sijaisena  14.1.2019 alkaen toimii henkilöstön kehittämispäällikkö (1.1.2019 alkaen hallintopäällikkö) Risto Varis.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että sivistyspalvelujen toimialajohtaja Antti Lassilan sijaisena toimii hallintopäällikkö Risto Varis 14.1.2019 lukien.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Antti Lassilaa ja henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginjohtajan täydennetty päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää, että sivistyspalvelujen toimialajohtaja Antti Lassilan sijaisena toimii hallintopäällikkö Risto Varis 14.1.2019 lukien. Tehtävän hoitamisen ajalta hallintopäällikön tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 300 eurolla / kk (tehtäväkohtainen palkka yhteensä 4847,15 euroa/kk).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lassila, Varis, Taitoa Oy

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi