Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • liikelaitoksen johtokunta 12.12.2018, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 13.12.2018
  • perusturvalautakunta 12.12.2018, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 18.12.2018
  • ympäristölautakunta 12.12.2018 § 159 Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksujen, asiakirjamaksujen tarkistaminen, päätös on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 19.12.2018
  • koulutuslautakunta 18.12.2018, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 20.12.2018
  • vapaa-ajanlautakunta 19.12.2018, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 19.12.2018

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 12 Kopiopaperit - option käyttäminen, 20.12.2018

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 2 Vuokratun asuntotontin 4-231-2 myynti Kiirunassa, 08.01.2019
§ 3 Vuokratun asuntotontin 11-11343-4 myynti Pöykkölässä, 08.01.2019
§ 112 Maa-alueen lyhytaikainen vuokraaminen / Ounasvaaran Latu ry, 19.12.2018
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 113 Määräalan myyminen kiinteistöstä Takalo RN:o 698-401-203-11, 19.12.2018
§ 115 Määräalan ostaminen tilasta Riihelä RN:o 698-401-4-26 / Kivikadun katualue, 20.12.2018

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 123 Rovaniemi/Sapporo Yukiterrace -tapahtuma 31.1.-11.2.2019, 18.12.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Ohjaamon palveluohjaajan (vakanssinumero 74519006) rekrytointipäätös., 07.01.2019
§ 2 Ohjaamon palveluohjaajan (vakanssinumero 74519005) rekrytointipäätös, 07.01.2019
§ 124 Työllisyyskoordinaattorin määräaikaisesta toimesta irtisanoutuminen, 19.12.2018
§ 125 Ohjaamon palveluesimiehen toimen hakuajan jatkaminen, 19.12.2018
§ 126 Hankeasiantuntijan sijaisuus, 19.12.2018
§ 127 Työllisyyskoordinaattorin määräaikaisen toimen täyttäminen, 20.12.2018
§ 129 Toimialajohtajan sijaisen määrääminen, 20.12.2018
Talouspäätös:
§ 128 Kaupungin tilinkäyttöoikeudet, 20.12.2018
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 122 Varajäsenen nimeäminen Lapin liiton kuntatyöryhmään, 17.12.2018

Kaupunginlakimies
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Hankinta-asiantuntijan toimen hoitaminen ajalla 6.1.2019-15.7.2019, 03.01.2019
§ 15 Avustavan lakimiehen palkkaaminen ajalle 1.1.- 31.12.2019, 19.12.2018

Kehitysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Selvityksen hankinta KPMG:ltä / yhtiöittämisselvitys, 27.12.2018
§ 5 Selvityksen hankinta KPMG:ltä / tilahallinnan selvitys, 28.12.2018
§ 6 Selvityksen hankinta KPMG Oy:ltä / Lappi Areenan selvitys, 28.12.2018

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 1 Asuntotontin 8-8217-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 04.01.2019
§ 2 Asuntotontin 10-10250-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 04.01.2019
§ 3 Asuntotontin 10-10251-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 04.01.2019
§ 4 Asuntotontin 10-10251-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 04.01.2019
§ 5 Asuntotontin 17-5575-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 08.01.2019
§ 6 Asuntotontin 10-10154-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.01.2019
§ 7 Rivitalotontin 11-11360-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 08.01.2019

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 8 Trimble Locus, Katu- ja viheralueiden hallinta, 19.12.2018
§ 9 Trimble Feedback-palautejärjestelmän hankkiminen, 19.12.2018
§ 10 Sopimuksen jatkaminen Dream Broker Oy:n kanssa online -videoiden tuotanto- ja jakelujärjestelmän toimittamisesta ohjelmistopalveluna, 21.12.2018

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 107 Teollisuustontin 18-7023-3 luovuttaminen, 11.12.2018
§ 108 Teollisuustontin 18-7023-5 luovuttaminen, 11.12.2018
§ 109 Määräalan myyminen Nikkarinkuja 2 - 4, 13.12.2018
§ 110 Teollisuustontin 6-6071-5 myyminen, 13.12.2018
§ 111 Teollisuustontin 9-9066-2 luovuttaminen, 14.12.2018
§ 112 Teollisuustontin 8-8198-3 luovuttaminen, 17.12.2018
§ 117 Teollisuustontin 9-9068-6 luovuttaminen, 21.12.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
  • Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että lautakuntien ja johtokunnan pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Juhani Juuruspolvi esitti Sara Tuiskun, Hannu Ovaskaisen ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että ympäristölautakunnan 12.12.2018 § 160 päätöksen kohteena olevalle maa-alueelle (698-401-2-150) käynnistetään kiireellisesti kaavan laatiminen. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Juuruspolven esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi