Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vuoden 2019 vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivien laitosten määrääminen

ROIDno-2018-3202

Valmistelija

  • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Vaalilain 9 §:ssä on kunnanhallitukselle annettu oikeus määrätä ennakkoäänestys myös muuhun sosiaalihuollon toimintayksikköön kuin ympärivuorokautista hoitoa antavaan. Lainkohdassa tarkoitettuja rangaistuslaitoksia Rovaniemen kaupungin alueella ei ole.

Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus määrää vuoden 2019 vaaleissa vaalilain 9 §:n mukaisiksi erityisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi liitteeseen 1 merkityt laitokset, joissa ennakkoäänestys suoritetaan vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupungnjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta