Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 484 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli Rovaniemen Palloseuran ja Blue Idea Oy:n toimitusjohtaja Risto Nivaa liittyen katsomorakennuksen vuokraan.

Kaupunginhallitus kuuli YIT Oyj:n edustajia johtaja Juhani Ylitolosta, rakennuttajapäällikkö Seppo Torattia ja projektipäällikkö Miikka Ollilaa.

Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan laatima aikataululuonnos kevään työohjelmaksi. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat neuvottelemaan kaupunginjohtajan johtajasopimuksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Aatos Nätynki saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.02. Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.42.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat