Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 515 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kela

  • Tiedote 27.11.2019 Postilakolla on vaikutuksia asumistukien vuosi- ja määräaikaistarkistuksiin. Postilakon vuoksi Kela ei ole lakkauttanut sellaisia asumistukia, joiden vuosi- tai määräaikaistarkistus olisi joulukuun alussa, vaikka tarkistusta ei ole haettu määräajassa.
  • Tiedote 29.11.2019 Toimeentuloturvainfo: Työttömyysturvan aktiivimalli puretaan vuoden 2020 alusta lähtien

KT Kuntatyönantajat

  • Yleiskirje 13/2019 Matkakustannusten korvaukset 1.1.2020 lukien, on luettavissa verkossa osoitteessa https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/13/matkakustannusten-korvaukset-1.1.2020-lukien

Kuntaliitto

  • yleiskirje 14/2019  ”Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2019” on ilmestynyt ja linkki siihen löytyy verkkosivuiltamme: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/lastensuojelun-vuoksi-sijoitetun-oppilaan-korvaus-vuonna-2019

Lapin liitto

  • Tiedote 9.12.2019 Ilmastoviisasta rakentamista-tilaisuus Rovaniemellä 13.12.2019 klo 9.00-13:30, Pilke

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

  • Koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 28.11.2019 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja julkisine liitteineen löytyy nettisivuiltamme: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2019/28112019. Pöytäkirja kuulutetaan 29.11.2019 koulutuskuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset. Lisätietoja antaa yhtymähallituksen pj. Sakke Rantala, puh: 040 664 6132 sekä kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, puh: 0400 488 881.
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous ke 18.12.2019 klo 13.00, esityslista on luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymakokous/Kokoukset-2019/1812201

Rovaniemen varuskunta

  • käsky 9.12.2019 Joulunajan tapahtumat Rovaniemen varuskunnassa 2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat