Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 514 Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • vapaa-ajanlautakunta 26.11.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.11.2019
  • perusturvalautakunta 27.11.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.12.2019
  • liikelaitoksen johtokunta 29.11.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.11.2019
  • liikelaitoksen johtokunta 11.12.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 11.12.2019
  • tekninen lautakunta 10.12.2019, pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 17.12.2019
  • ympäristölautakunta 11.12.2019 § 175 Maa-ainestaksan tarkistaminen, päätös viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 17.12.2019

 

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 174 Asuntotonttia 10-10250-3 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 27.11.2019
§ 175 Asuntotonttia 10-10251-3 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa, 27.11.2019
§ 176 Rivitalotonttia 11-11360-2 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä, 27.11.2019
§ 177 Asuntotontin 10-10258-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 178 Asuntotontin 10-10257-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 179 Asuntotontin 10-10263-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 180 Asuntotontin 10-10263-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 181 Asuntotontin 10-10261-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 182 Asuntotontin 10-10260-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 183 Asuntotontin 10-10259-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 184 Asuntotontin 10-10259-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 185 Asuntotontin 10-10259-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 186 Asuntotontin 10-10258-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 187 Asuntotontin 10-10261-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 188 Asuntotontin 10-10261-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 189 Asuntotontin 11-11341-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 03.12.2019
§ 190 Asuntotontin 8228-1 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 03.12.2019
§ 191 Rivitalotontin 17-5569-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 03.12.2019
§ 192 Rivitalotontin 17-5574-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 03.12.2019
§ 193 Asuntotontin 10-10258-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.12.2019

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 17 Cash forecast-kassasuunnittelumoduulin käyttöönotto, 02.12.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 89 Maa-alueen vuokraaminen Ounaspavinjongin alueella, 02.12.2019
§ 92 Ysa-tontin 698-10-228-2 osoite Talvitie 30 varaaminen, 10.12.2019
§ 93 Kerrostalotontin 3-3065-5 luovuttaminen os Willamonkuja 2, 10.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevan pöytäkirjan ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että lautakunnan pöytäkirja sekä viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat