Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Ilmoitusasiat

Perustelut

Jääkäriprikaati

 • tiedote 28.2.2020 Keskitysmarssit Cold Response 2020 -harjoitukseen Norjaan

Kainuun prikaati

 • päätös 25.2.2020 Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Kainuun prikaatin johtamassa taisteluharjoituksessa

Kela

 • Tiedote 02.03.2020 Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana, Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Lapin ELY-keskus

 • tulvatiedote 25.2.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

 • kirje 4.3.2020 Tartuntatautiepidemioihin varautumista koskevien suunnitelmien tarkistaminen taiteen ja kulttuurin toimialalla

Rovaniemen kaupunki

 • vammaisneuvoston kokouspöytäkirja 1/2020 30.1.2020
 • vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 1/2020 5.2.2020
 • jätehuoltojaosto 18.2.2020 § 10 Jätehuoltotaksan hintaliitteen muutokset
 • elinvoimalautakunta 25.2.2020 § 20 Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitys 2018
 • perusturvalautakunta 26.2.2020 § 34 Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen osallistuminen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • yhtymähallituksen 27.2.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja on luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/2722020
 • yhtymäkokouksen 28.2.2020 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja on luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymakokous/Kokoukset-2020/2822020

Tervolan kunta

 • maaseutulautakunnan kokouspöytäkirja 1/2020 20.2.2020

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

 • Kirje kunnille 11.2.2020 Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat