Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Valtuustoaloite kaupunginvaltuutetut mukaan taloustalkoisiin / kokouspalkkioiden puolittaminen

ROIDno-2019-2775

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Timo Tolonen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki on vakavissa talousvaikeuksissa. Kuluvan vuoden talousarvio on murenemassa käsiin ja talousarvio uhkaa jäädä jopa 31 miljoona alijäämäiseksi. Rovaniemen kaupunki joutuu ottamaan syömävelkaa jopa juoksevien kulujen kattamiseksi. Talousvaikeuksien selättämiseksi kaupunki on aloittanut esimerkiksi yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on henkilöstökustannusten alentaminen eli suoraan sanottuna työtekijöiden irtisanominen. Tämän lisäksi muun muassa kouluja lakkautetaan eikä kaikille oppilaille riitä välttämättömiä koulukirjoja. Esimerkiksi jo nämä säästötoimet koskettavat suoraan suurta joukkoa kuntalaisia.

Kaupunginvaltuusto on kuntalain mukaisesti kaupungin ylin päättävä toimielin. Kaupunginvaltuutettujen tulee näyttää esimerkkiä, ja omalta osaltaan osallistua kaupungin talouden tervehdyttämiseen. Kokouspalkkioiden puolittaminen vaalikauden loppuajaksi olisi signaali siitä, että myös kaupunginvaltuutetut ovat omalta osaltaan valmiita tinkimään omista eduistaan ja osallistumaan taloustalkoisiin. Kokouspalkkioiden puolittaminen ei luonnollisestikaan ratkaise kaupungin talousongelmia, mutta olisi vahva ele kunnan asukkaiden suuntaan, että valtuutetut ovat valmiita tekemään myös itseään koskevia kipeitä päätöksiä.

Aloite: Rovaniemen kaupunki leikkaa kaupunginvaltuutettujen valtuuston kokouspalkkiot puoleen kuluvan vaalikauden loppuajaksi."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuonna 2019 toimielimet pitivät yhteensä 193 kokousta ja palkkioita maksettiin noin 200.000 euroa. Ansionmenetyskorvauksia maksettiin noin 220.000 euroa. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen jäsenen kokouspalkkio on hallintosäännön mukaisesti 100 euroa / kokous ja muiden toimielinten 80 euroa / kokous.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että luottamushenkilöt puolittaisivat kokouspalkkiot kuluvan vaalikauden loppuun saakka. Mikäli kokouspalkkiot puolitetaan, säästö olisi noin 100.000 euroa / vuosi.

Esitän, että mikäli joku luottamushenkilö haluaa osallistua säästötaloisiin puolittamalla kokouspalkkionsa, hän ilmoittaa siitä sähköpostilla toimielimen sihteerille ja puheenjohtajalle. Sihteeri huomioi toiveen tallentaessaan kokouspalkkiot palkanmaksuohjelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli  joku luottamushenkilö haluaa osallistua säästötaloisiin puolittamalla kokouspalkkionsa, hän ilmoittaa siitä sähköpostilla toimielimen sihteerille ja puheenjohtajalle. Sihteeri huomioi toiveen tallentaessaan kokouspalkkiot palkanmaksuohjelmaan.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli  kaupunginvaltuutettu haluaa osallistua säästötaloisiin puolittamalla kokouspalkkionsa, hän ilmoittaa siitä sähköpostilla toimielimen sihteerille ja puheenjohtajalle. Sihteeri huomioi toiveen tallentaessaan kokouspalkkiot palkanmaksuohjelmaan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun  esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi luottamushenkilöt, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat