Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Valtuustoaloite lähiruokaa kerran kuussa

ROIDno-2019-506

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Pöykkö ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin ruokapalvelun tulisi pitää lähiruokapäivän noin kerran kuussa, jolloin tarjotaan edes osittain paikallisesti tuotettu ateria kouluissa ja muissa ruokaloissa.

Kaikkihan ovat kuulleet kotimaisen ruuantuotannon haasteista. Kansainvälinen vapaakauppa asettaa kotimaisen maataloustuottajan ja teollisuuden vaikeaan tilanteeseen. Joudumme kilpailemaan tuotannon kanssa, joka toimii ikuisen kesän, olemattomien työoikeuksien ja lievempien eläinsuojelulakien omaavissa maissa (Thaimaa).

Viimeaikoina varsinkin vaalien alla on myös poliittiset päättäjät havahtuneet ongelmaan. Ja tuottajakentälläkin on pantu tuulemaa. Rovaniemen kaupungin alueelle on syntynyt jalostuskapasiteettia jotka pystyvät tarjoamaan myös kaupungin ruokapalvelulle tuotteitaan."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö, marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi

Perustelut

Ruoka- ja puhtauspalvelu / Mäntylä 5.3.2020

Aloitteessa kuvatut asiat ovat tarpeellista tuoda esille ja näkyväksi. Lähiruoka käsiteenä ei ole tarkasti määritelty, vaan perusajatus on, että lähiruokaa on mahdollisimman lähellä tuotettu ruoka. 

Aloitteessa toivotaan lähiruokaa tarjottavaksi ainakin osittain kerran kuussa.Tämä toteutuu päivittäin toteutettavissa ruokalistoissa, -ohjeissa ja -tarjonnassa. Tarjolla on Rovaniemellä kasvatettua porkkanaa, kaalia, sekä paikallista leipää, johon jauhot tulevat Pohjanmaalta. Liha ja maito sekä perunat ovat suomalaista lähiruokaa, joista osa on lappilaisilla tai muilla suomalaisilla tiloilla tuotettua. Kasvikset ovat niiltä osin kuin on mahdollista suomalaista alkuperää. Suurikokoiset spelttihiutaleet kasvatetaan luomuna Pirkanmaalla. Kaura- ja muut viljatuotteet kasvatetaan suomalaisilla tiloilla. Viljojen osalta saatavuus vaihtelee eri vuosina, myös osa Suomessa kasvatetuista viljoista käytetään karjan rehuksi.

Suomalainen lihan tuotannon laatu kestää kansainvälisen vertailun ja on hinnaltaan kilpailukykyinen kaupungille suoritetuissa hankinnoissa. Kaupungilla on hankintasopimus Atrian kanssa, jonka sopimustiloja on Lapin läänissä 80 lihatilaa ja 300 maitotilaa, joissa tuotetaan 2 miljoonaa kiloa naudanlihaa vuodessa.

Vuoden 2019 aikana kaupunki hankki suomalaista naudan-, kanan-, sian- ja kalkkunan lihaa 398 917 eurolla 72 744 kg. Vaihtelun vuoksi tarjotaan suomalaisten toimittajien hankkimaa alkuperältään Uudesta-Seelannista tulevaa  saksanhirveä 3 % hankitun lihan osuudesta. 

Kaupungin maitotuotteiden sopimustoimittaja on Arla Oy, jonka 75 sopimustilaa Lapin alueella tuottavat maitoa 25 miljoonaa litraa vuodessa. Tästä määrästä Rovaniemen kaupungin nestemäisten maitojen osto-osuus on 276 008 litraa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen ja siihen annetun lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa, että Rovaniemellä elintarvikkeiden hankintasopimukset ovat onnistuneet hyvin siitäkin huolimatta, että kriteereiksi ei voi asettaa paikallisuutta. Aloitteessa esitetyt tavoitteet toteutuvat moninkertaisesti ja lähiruokaa tarjotaan joka päivä.

Päätös

Sanna Karhu esitti Maarit Simoskan ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että aloitteeseen vastataan myös siitä lähtökohdasta, että kuinka paljon käytetään Pohjois-Suomalaista (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) ja kuinka paljon lappilaista lähiruokaa? 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat