Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Viranhaltijoiden, lautakuntien ja jaoston päätösten otto-oikeus

Perustelut

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto 18.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.2.2020
 • elinvoimalautakunta 25.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.3.2020
 • perusturvalautakunta 26.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.3.2020
 • sivistyslautakunta 27.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.2.2020

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 4 Kodinkoneet ja viihde-elektroniikka, 24.02.2020

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Koulutusstipendi, 24.01.2020
§ 2 Koulutusstipendi, 24.01.2020
§ 3 Koulutusstipendi, 27.02.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 22 Vuokrasopimuksen jatkaminen kiinteistöstä 698-401-171-0 Betonitie / Napapiirin Energia ja Vesi, 24.02.2020
§ 24 Ohjeellisen tonttijaon mukaisen tontinosan 21-4-9 myyminen Vitikanpääntieltä Saarenkylästä, 28.02.2020
§ 32 Vuokrasopimuksen jatkaminen tontilla 1-71-4 / Food Folk Suomi Oy, 09.03.2020
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 23 Määräalan ostaminen tilasta Vanttausjoki 2:121, 24.02.2020

Kaupunginjohtaja
Delegointipäätös:
§ 16 Hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön jakaminen yksiköihin sekä toimivallan siirtäminen esimieheille / korjaus 19.2.2020, 28.02.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Hallintosihteerin tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos, 18.02.2020
§ 15 Hallintolakimiehen tehtäväkohtainen palkka, 28.02.2020
Muu päätös:
§ 18 Kairatiimin siirtosopimus, 03.03.2020
§ 19 Poikkeusolojen johtoryhmän nimeäminen, 06.03.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 12 Edustajan nimeäminen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen neuvottelukuntaan, 19.02.2020
§ 13 Hyvinvointiryhmän nimeäminen, 21.02.2020
§ 14 Työryhmän asettaminen tiedonhallintalain toimeenpanon valmisteluun, 21.02.2020
§ 17 Hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön johtoryhmän nimeäminen, 03.03.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 13 Asuntotontin 11-11348-6  vuokraus / myynti Pöykkölässä, 04.03.2020

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Maksupäätteiden uusiminen, Osviitta-palvelupiste, 04.03.2020

Tilapalvelupäällikkö
§ 7 Kustannuslaskentapalveluiden pienhankinta, 26.02.2020
§ 8 Kaupungintalon käyttäjien tilatarpeiden kartoittaminen, 28.02.2020
Tilanvuokrauspäätös:
§ 5 Tilojen vuokraaminen perheoikeudellisille palveluille, 20.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
 • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja lautakuntien pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginlakimies Ville Vitikkaa.

Maarit Simoska esitti Hannu Ovaskaisen ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kaupunginjohtajan päätökseen 28.2.2020 § 15 Hallintolakimiehen tehtäväkohtainen palkka.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Simoskan esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja neljä (4) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 60%

  Juhani Juuruspolvi, Päivi Alaoja, Harri Rapo, Matti Henttunen, Maria-Riitta Mällinen, Esko-Juhani Tennilä

 • Ei 4 kpl 40%

  Kalervo Björkbacka, Hannu Ovaskainen, Kaisu Huhtalo, Maarit Simoska


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat