Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan katsaukset ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kristian Gullstenia.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kävi läpi kaupunginhallituksen työohjelman syksylle 2019.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi annetut katsaukset tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi