Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Ilmoitusasiat

Perustelut

Jääkäriprikaati, esikunta

  • Rovajärven ampuma-alueen taisteluharjoituksista ja ammunnoista ilmoittaminen ajalle 1.7.2019 - 30.9.2019

Kuntaliitto

  • yleiskirje 8/2019, Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava toimeenpanoon https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/tieliikennelaki-uudistuu-kuntien-varauduttava-toimeenpanoon

Lapin kauppakamari

  • HHJ-kurssi 2019/09 Rovaniemi, ti 17.9., ti 24.9., ti 8.10., (15.10. ryhmätyö) sekä ma 21.10.2019

Lapin liitto

  • pelastuslautakunta 3/2019 20.6.2019 kokouspöytäkirja

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

  • yhtymävaltuuston kokouksen 13.6.2019 pöytäkirja

Rovaniemen kaupunki

  • pöytäkirjanote ympäristölautakunnan päätöksestä 26.6.2019 § 104 Ratkaisuvallan delegointi ympäristönsuojelu
  • pöytäkirjanote ympäristölautakunnan päätöksestä 26.6.2019 § 105 Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta
  • purkamislupapäätös 2019-533
  • kutsu Työtä, koulutusta ja kohtaamisia -työpaja 28.8.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan osallistumaan Lapin kauppakamarin HHJ-kurssille sekä kaupunginhallituksen jäsenet osallistumaan Työtä, koulutusta ja kohtaamisia -työpajaan 28.8.2019.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi