Kaupunginhallitus, kokous 19.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • lupainsinööri lupatunnukset 217, 234-235 / 2019 ajalla 10.6.-14.6.2019 (Iiris-luvat)
  • lupainsinööri lupatunnukset 2, 4-8, 10-11 / 2019 ajalla 24.6.-25.7.2019 (E-permit luvat)

Elinvoimajohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Langattoman verkon toimittaminen Joulupukin Pajakylän alueelle, 30.07.2019

Hankintapäällikkö
§ 7 Sähkötarvikkeet ja valonlähteet - option käyttäminen, 24.06.2019

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 52 Hirvaan väliaikaisen päiväkodin autopaikoitus osittain VL-alueelle, 03.07.2019

Kaupunginjohtaja
Delegointipäätös:
§ 69 Asiakirjojen allekirjoittaminen ja laskujen hyväksyminen kesälomien 2019 aikana, 26.06.2019
Hankintapäätös:
§ 71 Rovaniemen kaupungin toimielin- ja viranhaltijaorganisaation kehittämistyön jatkaminen, 09.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 68 Virastomestarin vakanssin muuttaminen, 23.06.2019
§ 72 Hankinta-asiantuntijan tehtäväpalkan määräaikainen tarkistaminen, 09.08.2019
Vieraanvaraisuuspäätös:
§ 67 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 23.06.2019

Kaupunginlakimies
Vahingonkorvauspäätös:
§ 13 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) § 24.1 k)24 Vahingonkorvauspäätös henkilökuljetuksessa sattuneen henkilövahingon korvaamisesta, 23.07.2019
§ 14 Vahingonkorvauspäätös työtehtävissä pilaantuneiden vaatteiden korvaamisesta, 23.07.2019

Kaupunginsihteeri
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Erityisasiantuntijan tehtävän hoitaminen 1.8. - 31.12.2019, 26.06.2019

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 124 Asuntotontin 10-10250-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 20.06.2019
§ 125 Asuntotontin 17-5583-4 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 20.06.2019
§ 126 Asuntotontin 11-11304-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 09.08.2019
§ 127 Asuntotontin 11-11350-2 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 09.08.2019
§ 128 Asuntotontin 8-8222-5 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 09.08.2019
§ 129 Asuntotontin 17-5584-4 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 09.08.2019
§ 130 Asuntotontin 10-10154-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.08.2019
§ 131 Asuntotontin 10-10251-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.08.2019
§ 132 Asuntotontin 10-10250-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.08.2019
§ 133 Asuntotontin 10-10250-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.08.2019
§ 134 Asuinrakennuspaikan no 6 vuokraus Hirvaalla, 09.08.2019

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 8 Hankintojen elinkaaripalvelu, puitejärjestelyyn liittyminen, KL-Kuntahankinnat / Hansel, 01.07.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 57 Määräalan myyminen kiinteistöstä 698-401-882-2 / Alakorkalontie 30, 19.06.2019
§ 60 Peltoalueen vuokraus Santeri Oikaraiselle Sinetässä, 25.06.2019
§ 63 Puistoalueen vuokraaminen Polar Rengas Oy:lle Teollisuusalueella, 26.06.2019
§ 64 Teollisuustontin 8-8147-3 myyminen Kiinteistö Oy Rovaniemen Sipolantie 2, 27.06.2019
§ 65 Rakentamisaikojen jatkaminen tontilla 16-3614-1 / Kutila Pertti, 28.06.2019
§ 66 Varauksen jatkaminen tontilla 9-9046-4 / BRP-Finland, 29.07.2019

Toimistoinsinööri
Asukaspäätös:
§ 37 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 11.07.2019
§ 38 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 18.07.2019
§ 39 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 18.07.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
  • Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 20.8.-2.9.2019 Rovaniemen kaupungin hallintopalveluissa,​ Koskikatu 27, Kauppakeskus Revontuli, B-hissi, 2. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi